ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 27-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում: