ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 19-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում: