ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 25-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում: