Էներգախնայողություն

էներգաարդյունավետություն ՄՓՄՁ-ների համար ծրագիր (ֆինանսավորող` KfW)

Գերմանական Զարգացման Բանկը (KfW) իր քաղաքականության մեջ ճանաչել է էներգաարդյունավետության աճող կարևորությունը և այն նշանակալի դերը, որը կհատկացվի ԷԱ-ին ապագայում: 2016 թվականին Գերմանա-Հայկական հիմնադրամի հովանու ներքո նախաձեռնվեց «ԳՀՀ-ի էներգաարդյունավետություն ՄՓՄՁ-ների համար ծրագիր»-ը՝ խթանելու էներգաարդյունավետ ներդրումները հայկական ձեռնարկություններում: Ծրագրի նպատակն է ոչ միայն աջակցել ՄՓՄՁ-ներին՝ նվազեցնելու իրենց էներգասպառումը և CO2 արտանետումները, այլ նաև սատարել նրանց՝ մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ: