06.11.2018

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 26-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Դիլիջանում: