09.12.2011

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի կողմից գործընկեր բանկերի համար կազմակերպվեց սեմինար "ԳՀՀ գյուղատնտեսության վարկավորման ծրագրի հիմնախնդիրները" թեմայով

04.10.2011

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 22-րդ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Երևանում:

04.02.2011

ԳՀՀ-ՎԷ (փուլ II) ծրագրի խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մրցույթին մասնակցելու հրավերք