26.04.2013

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 15-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտ-Մայն քաղաքում:

14.12.2012

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի կողմից կազմակերպվեց սեմինար “Պատասխանատու ֆինանսավորում Հայաստանում” թեմայով գործընկեր բանկերի համար:

18.09.2012

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 14-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Երևանում:

30.11.2012

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի կողմից կազմակերպվեց սեմինար "ՓՀԷԿ նախագծի տեխնիկական ուսումնասիրություն` ՓՀԷԿ կայանի այցելությամբ" թեմայով գործընկեր բանկերի համար:

06.03.2012

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 13-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում: