06.11.2018

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 26-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Դիլիջանում:

16.03.2018

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 25-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում:

10.04.2015

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 19-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում: