31.10.2014

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 18-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Վիեննա, Ավստրիայում:

28.04.2014

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 17-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Երևանում:

11.07.2013

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկը կազմակերպեց կլոր սեղան "ՓՀԷԿ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ" ՈՊԿ-երի և այլ շահագրգիր կողմերի մասնակցությամբ: Սեմինարի վերաբերյալ մամլո հաղորդագրությունը կարդացեք այստեղ:

23.10.2013

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 16-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Երևանում:

16.05.2013

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկը կազմակերպեց սեմինար "ՓՀԷԿ-երի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, առողջության և անվտանգության ապահովում” թեմայով գործընկեր բանկերի մասնագետների և ՓՀԷԿ սեփականատերերի համար: