Տարեկան հաշվետվություններ

   

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2022pdf

   

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվությունների արխիվ

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2021pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2020pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2019pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2018pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2017pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2016pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2015 (Հայերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2015 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2014 (Հայերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2014 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2013 (Հայերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2013 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2012 (Հայերեն Տարբերակ)pdf

 ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2012 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2011 (Հայերեն Տարբերակ)pdf

 ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2011 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2010 (Անգլերեն Տարբերակ)pdf

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2010 (Հայերեն Տարբերակ)

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2009 (Անգլերեն Տարբերակ)

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2009 (Հայերեն Տարբերակ)

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2008

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2007

ԳՀՀ Տարեկան հաշվետվություն 2006