Հայտարարություն KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Գյուղատնտեսության Ոլորտի Աջակցում» վարկային ծրագրի նոր՝ 3-րդ փուլի մեկնարկի մասին։