Հիմնադիր և Դոնոր կազմակերպություններ

Գերմանահայկական հիմնադրամ ԾԿԳ հիմնարկը ստեղծվել է ՀՀ ԿԲ նախագահի 2001թ. Սեպտեմբերի 14-ի թիվ 514 հրամանի հիման վրա

Հիմնարկի հիմնադիր է հանդիսանում`

  • ՀՀ Կենտրոնական Բանկը (www.cba.am)

ԳՀՀ վարկային ծրագրերը ֆինանսավորվում են հետևյալ դոնոր կազմակերպությունների կողմից`