ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի 28-րդ համատեղ դիտորդ խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում: